Share this content on Facebook!
20 Jun 2016

SON 5 YILDA HAYATINIZ NE KADAR ÝLERLEDÝ?
5 YIL ÖNCEKÝ HAYAL ETTÝÐÝNÝZ YERDE MÝSÝNÝZ YOKSA
BAMBAÞKA BÝR YERDE MÝ?
YOKSA

Jeunesse Türkiye


"SON 5 YILDA NELER OLUP BÝTTÝÐÝNÝN FARKINDA DEÐÝLÝM" MÝ DÝYORSUNUZ?
GEÇMÝÞ BÝR ÞEKÝLDE GEÇTÝ, KAÇIRILAN VEYA YAÞANANLARLA…

PEKÝ!!!
GELECEÐE BAKARSAK,
5 YIL SONRA
NASIL BÝR HAYATINIZIN OLMASINI UMUYORSUNUZ ?
HAYATINIZLA NE YAPIYORSUNUZ?...
YAÞIYOR MUSUNUZ? YOKSA SEYREDÝYOR MUSUNUZ ?...
HAYATINIZDA YOLUNDA GÝTMEYEN BÝR ÞEYLER VAR MI?
FAZLA MESAÝ YAPMAK ÇÖZÜM MÜ ??
HAFTADA 80 SAAT ÇALIÞINCA ACABA SÝZE 2 MÝSLÝ ÖDEME YAPARLAR MI? PEKÝ YA 3 KATI MESAÝ SONUCUNDA 3 MÝSLÝ ÖDEME?

AÝLENÝZE, ÇOCUKLARINIZA ARKADAÞLARINIZA, HOBÝLERÝNÝZE ZAMAN AYIRABÝLÝYOR MUSUNUZ...